Powiadomienie firmy McAfee o plikach cookie, sygnalizatorach sieci Web i innych technologiach

Firma McAfee korzysta z plików cookie, sygnalizatorów sieci Web i innych technologii do różnych celów, takich jak zapamiętywanie preferencji użytkownika, udostępnianie usług (w tym różnych funkcji produktów i witryn sieci Web), analizowanie wydajności własnych produktów i usług, rozszerzanie i personalizowanie środowiska użytkownika oraz komunikacja marketingowa.

Korzystając z witryn sieci Web firmy McAfee, użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie w nich plików cookie, sygnalizatorów sieci Web i innych tego rodzaju technologii zgodnie z treścią tego Powiadomienia i Zasadami zachowania poufności firmy McAfee. W szczególności użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z niezbędnych, dotyczących analizy/preferencji i reklamowych plików cookie opisanych poniżej.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie, musi je wyłączyć, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w tym Powiadomieniu, korzystając z programu Menedżer zgody na pliki cookie lub zmieniając ustawienia przeglądarki, tak aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Wyłączenie niektórych rodzajów plików cookie (tj. niezbędnych plików cookie) może spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny sieci Web w całości lub w części.

Co to są pliki cookie?
+

Pliki cookie są plikami tekstowymi zawierającymi niewielkie ilości informacji, które są automatycznie pobierane na komputer lub urządzenie w trakcie odwiedzin witryny sieci Web. Podczas kolejnych wizyt dane z plików cookie są odczytywane przez serwer WWW witryny sieci Web, z której dany plik cookie pochodzi, lub serwer WWW innej witryny sieci Web, która obsługuje ten plik cookie.

Użyteczność plików cookie polega na tym, że umożliwiają one rozpoznawanie urządzenia użytkownika przez witrynę sieci Web. Są używane do różnych zadań, takich jak szybkie przechodzenie między stronami, zapamiętywanie preferencji użytkownika, a także do ogólnego ulepszania środowiska użytkownika. Pliki cookie ułatwiają też wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

Więcej informacji o plikach cookie, w tym instrukcje na temat przeglądania plików cookie ustawionych na urządzeniu oraz zarządzania nimi i ich usuwania, można znaleźć w witryniehttp://www.allaboutcookies.org.

 

Rodzaje plików cookie używanych w witrynach sieci Web firmy McAfee
+

Pliki cookie są plikami tekstowymi zawierającymi niewielkie ilości informacji, które są automatycznie pobierane na komputer lub urządzenie w trakcie odwiedzin witryny sieci Web. Podczas kolejnych wizyt dane z plików cookie są odczytywane przez serwer WWW witryny sieci Web, z której dany plik cookie pochodzi, lub serwer WWW innej witryny sieci Web, która obsługuje ten plik cookie.

Użyteczność plików cookie polega na tym, że umożliwiają one rozpoznawanie urządzenia użytkownika przez witrynę sieci Web. Są używane do różnych zadań, takich jak szybkie przechodzenie między stronami, zapamiętywanie preferencji użytkownika, a także do ogólnego ulepszania środowiska użytkownika. Pliki cookie ułatwiają też wyświetlanie reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

Więcej informacji o plikach cookie, w tym instrukcje na temat przeglądania plików cookie ustawionych na urządzeniu oraz zarządzania nimi i ich usuwania, można znaleźć w witryniehttp://www.allaboutcookies.org.

Rodzaje plików cookie używanych w witrynach sieci Web firmy McAfee

W witrynach sieci Web firmy McAfee używane są trzy różne rodzaje plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie. Tego rodzaju pliki cookie są wymagane do działania witryn sieci Web firmy McAfee (np. umożliwiają logowanie do zabezpieczonych obszarów witryn lub korzystanie z koszyka zakupów). Są one niezbędne do prawidłowego działania witryny sieci Web.
 • Pliki cookie dotyczące analizy/preferencji. Tego rodzaju pliki cookie są używane do gromadzenia informacji o czynnościach wykonywanych przez odwiedzających i sposobie używania witryny sieci Web, na przykład o najczęściej odwiedzanych stronach. Umożliwiają one również personalizowanie treści, wyświetlanie imiennych powitań i zapamiętywanie preferencji użytkownika (np. wybranego języka, kraju lub regionu). Te pliki cookie pomagają firmie McAfee udoskonalać witryny sieci Web oraz udostępniać lepsze i spersonalizowane środowisko użytkownika.
 • Reklamowe pliki cookie. Pliki cookie tego rodzaju służą do rejestrowania odwiedzin witryn sieci Web firmy McAfee przez użytkownika, odwiedzanych stron i klikniętych łączy. Umożliwiają gromadzenie informacji o witrynach sieci Web przeglądanych przez użytkownika i zapamiętywanie odwiedzin witryn sieci Web. Firma McAfee (i inne firmy) może wykorzystywać te informacje do dostosowywania witryn sieci Web, treści i wyświetlanych reklam do zainteresowań użytkownika.

  Aby dowiedzieć się więcej o reklamach dostosowanych do zainteresowań oraz wyborach użytkowników, odwiedź witryny następujących organizacji: Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative oraz Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

W poniższej tabeli wymieniono niektóre z często używanych przez firmę McAfee plików cookie. Lista jest niepełna, ale służy do zobrazowania głównych zastosowań niektórych typów plików cookie używanych w witrynach sieci Web przez firmę McAfee i inne firmy. W trakcie odwiedzin witryn sieci Web firmy McAfee na urządzeniu użytkownika mogą być również ustawiane pliki cookie innych firm (takich jak Omniture). W niektórych przypadkach inna firma została wynajęta w celu udostępniania określonych usług w imieniu firmy McAfee (np. narzędzia analityczne witryny sieci Web). W witrynach sieci Web firmy McAfee mogą również być wyświetlane treści lub reklamy innych firm (np. filmy, wiadomości lub reklamy dostarczane przez inne sieci reklamowe). Podczas nawiązywania połączenia z serwerami sieci Web tych innych firm w celu pobrania treści przez przeglądarkę na urządzeniu mogą zostać ustawione pliki cookie tych firm.

W przypadku odwiedzenia witryny sieci Web firmy McAfee na urządzeniu użytkownika mogą zostać umieszczone niektóre lub wszystkie z poniższych plików cookie:

Nazwa pliku cookie Opis Źródło Okres wygaśnięcia Sposób blokowania
Niezbędne pliki cookie
HPrst Jest to plik cookie uwierzytelniania ustawiany podczas logowania użytkownika na konto McAfee.
W pliku przechowywane są informacje o języku wybranym przez użytkownika i jego profil subskrypcji.
McAfee 10 lat Ustawienia Menedżera zgody na pliki cookie lub przeglądarki
HRntm Plik ten umożliwia firmie McAfee zapamiętywanie informacji o zalogowaniu użytkownika do zabezpieczonego obszaru witryny sieci Web firmy McAfee. McAfee Koniec sesji Ustawienia Menedżera zgody na pliki cookie lub przeglądarki
Reklamowe pliki cookie
s_campaign Plik ten służy do identyfikowania poszczególnych przeglądarek w witrynach sieci Web firmy McAfee. Jest używany do wyświetlania reklam, analizy działania witryny i innych funkcji operacyjnych. McAfee 1 miesiąc Ustawienia Menedżera zgody na pliki cookie lub przeglądarki
Pliki cookie dotyczące analizy/preferencji
ss_q Ten plik umożliwia gromadzenie anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających witryny sieci Web, witryny, z których odwiedzający zostali przekierowani, a także odwiedzone przez nich strony. Adobe Koniec sesji Ustawienia Menedżera zgody na pliki cookie lub przeglądarki
Jak długo pliki cookie są przechowywane na urządzeniu?
+

Niektóre pliki cookie działają tylko od momentu odwiedzenia witryny sieci Web firmy McAfee do końca określonej sesji przeglądarki. Tego rodzaju pliki cookie wygasają i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Są określane mianem plików cookie „sesji”.

Część plików cookie jest przechowywana na urządzeniu między sesjami – oznacza to, że nie wygasają po zamknięciu przeglądarki. Pliki tego rodzaju są określane mianem „trwałych” plików cookie. Okres przechowywania trwałych plików cookie na urządzeniu różni się w zależności od indywidualnych parametrów danego pliku cookie.

Jak kontrolować, które pliki cookie są ustawiane
+

Istnieje wiele metod określania, które pliki cookie dotyczące analizy/preferencji i reklamowe pliki cookie mają być ustawiane na urządzeniu. Nie można wyłączyć niezbędnych plików cookie. Jeżeli użytkownik nie zezwoli na instalowanie określonych plików cookie, witryna sieci Web może być niedostępna i/lub jej wydajność oraz dostępne w witrynie sieci Web funkcje i usługi mogą być ograniczone.

 1. Menedżer zgody na pliki cookie firmy McAfee

  Kliknij poniższy przycisk, aby skonfigurować preferencje dotyczące plików cookie. Pozwala to określić, czy reklamowe pliki cookie i pliki cookie dotyczące analizy/preferencji są dozwolone.

  Pamiętaj jednak, że pliki cookie są niezbędne do działania niektórych funkcji. Na przykład mogą to być narzędzia analizy działania witryny wymagające plików cookie „dotyczących analizy/preferencji” i promocje wymagające „reklamowych” plików cookie. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje określonych plików cookie, witryny sieci Web firmy McAfee nie będą spersonalizowane, a ich funkcjonalność będzie ograniczona.
   

  MENEDŻER ZGODY NA PLIKI COOKIE

 2. Ustawienia przeglądarki

  Innym sposobem zarządzania plikami cookie jest użycie ustawień przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że po zablokowaniu wszystkich plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki pewne obszary witryn sieci Web firmy McAfee i innych witryn mogą być niedostępne. Aby dowiedzieć się, jak zmodyfikować ustawienia plików cookie w niektórych popularnych przeglądarkach, użyj poniższych łączy:

 

Pliki cookie ustawione w przeszłości
+

Jeżeli użytkownik niedawno wyłączył co najmniej jeden plik cookie, firma McAfee nie będzie używała wyłączonych plików cookie do gromadzenia nowych informacji. Jednakże dane z plików cookie zapisanych na urządzeniu użytkownika przed ich „wyłączeniem” mogą być nadal wykorzystywane przez firmę McAfee.

Korzystanie z sygnalizatorów sieci Web przez firmę McAfee
+

W witrynach sieci Web firmy McAfee mogą być zamieszczane elektroniczne obrazy zwane sygnalizatorami sieci Web – czasem także „przezroczystymi GIF-ami”, „jednopikselowymi GIF-ami” lub „pluskwami sieci Web”. Sygnalizatory sieci Web są używane do dostarczania plików cookie w witrynach sieci Web firmy McAfee, zliczania kliknięć/użytkowników/odwiedzin oraz dostarczania treści lub usług udostępnianych przez różne firmy pod wspólną marką. Firma McAfee może również umieszczać sygnalizatory sieci Web w promocyjnych wiadomościach e-mail lub biuletynach w celu weryfikacji, czy wiadomości zostały otwarte i czy w związku z nimi wykonano jakieś czynności.

W witrynach sieci Web firmy McAfee mogą być też umieszczane sygnalizatory sieci Web innych firm, które pomagają firmie McAfee tworzyć zagregowane statystyki dotyczące efektywności kampanii promocyjnych lub innych działań podejmowanych w witrynach sieci Web. Te sygnalizatory sieci Web mogą umożliwiać innym firmom ustawianie plików cookie na urządzeniu użytkownika lub ich odczytywanie.

Inne podobne technologie
+

Poza wcześniej wymienionymi plikami cookie i sygnalizatorami sieci Web w witrynach sieci Web firmy McAfee używane są również inne technologie pozwalające na przechowywanie i pobieranie danych z urządzeń. Mogą one być wykorzystywane w celu zachowania preferencji użytkownika lub zwiększenia szybkości i wydajności poprzez przechowywanie niektórych plików lokalnie. Technologie te to obiekty typu Local Shared Object (lub „pliki cookie Flash”) i magazyn aplikacji Silverlight.

 • Obiekty typu Local Shared Object lub „pliki cookie Flash”. W witrynach sieci Web wykorzystujących technologie Adobe Flash do przechowywania danych na urządzeniu mogą być używane obiekty typu Local Shared Object lub „pliki cookie Flash”. Pamiętaj, że możliwość wyczyszczenia plików cookie Flash może, ale nie musi być kontrolowana przez ustawienia przeglądarki dotyczące standardowych plików cookie. Różni się to w zależności od przeglądarki. W celu zarządzania plikami cookie Flash lub ich zablokowania przejdź do stronyhttp://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.
 • Magazyn aplikacji Silverlight. Witryny sieci Web lub aplikacje wykorzystujące technologię Microsoft Silverlight umożliwiają również przechowywanie danych w magazynie aplikacji Silverlight. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu tym magazynem lub blokowaniu tej funkcji, odwiedź witrynęSilverlight.
Sygnały Nie śledź
+

Nie ma jednolitego ani spójnego standardu bądź definicji odpowiedzi na sygnały Nie śledź, ich przetwarzanie lub przesyłanie. Aktualnie witryny sieci Web firmy McAfee nie działają odmiennie w zależności od tego, czy użytkownik wysyła sygnał Nie śledź, czy też nie. Więcej informacji o sygnałach Nie śledź można znaleźć w witrynie Wszystko o sygnałach Nie śledź.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania plików cookie przez firmę McAfee skontaktuj się z firmą McAfee, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@mcafee.com.

Pobierz wersję PDF.

MENEDŻER ZGODY NA PLIKI COOKIE